ATINA – Atina je glavni grad Grčke. Starogrčka Atina je bila moćna država i poznati obrazovni i filozofski centar,
rodno mesto Sokrata, Perikla, Sofokla i drugih značajnih filozofa, pisaca i političara. Moderna Atina je veliki I
kosmopolitski grad, centar ekonomskog, političkog i kulturnog života. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici – Atini. Često se naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom IV i V veka pre nove ere. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antičkih građevina i umetničkih dela. Najpoznatiji je svakako Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture.

Polazak: 29.12.2017.

Povratak: 03.01.2018.

OPISI HOTELA:

Hotel Park 3* www.thepark.gr Hotel se nalazi u centru luke Pirej, na samo 13km od trga Omonia. Hotel odiše

toplom i prijateljskom atmosferom. Hotel ima restoran, bar, salu za sastanke, menjačnicu, mogućnost hemijskog čišćenja, mogućnost doktora na poziv, wi fi … Hotel ima 80 ukusno opremljenih soba koje poseduju tus/WC, SAT TV, fen za kosu, frižider, wi fi.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan 29.12.2017(petak) BEOGRAD – MAKEDONIJA : Polazak iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (prekoputa ulaza na buvlju pijacu) u 16:00 h. Lagana vožnja preko Makedonije uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

2.dan 30.12.2017(subota) ATINA: Prepodnevni dolazak u Atinu. Po dolasku panoramski obilazak grada: trgovi Omonia i Sintagma, Parlament, Rezidencija, stari olimpijski stadion, Hadrijanov slavoluk, Zevsov hram, Akademija, Univerzitet, Biblioteka … Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje

3.dan 31.12.2017(nedelja) ATINA – PIREJ, SUNION, APOLONOVA OBALA/GLIFADA (fakultativno): Doručak. Slobodno prepodne. Oko podneva mogućnost fakultativnog poludnevnog panoramskog izleta za Pirej, Sunion, Apolonovu obalu i Glifadu. Povratak u hotel. U večernjim časovima individualni odlazak na DOČEK NOVE 2018. GODINE. Noćenje

4.dan 01.01.2018(ponedeljak) ATINA – PELOPONEZ (KORINT-MIKENA-EPIDAURUS-NAFPLION) – GRČKO VEČE  (fakultativno): Doručak. Slobodan dan ili fakultativno polazak na celodnevni izlet na Peloponez (Argolida) sa obilaskom Korintskog kanala, prelazak mostom sa Atike na Peloponez, prolazak pored Tirinsa i obilazak Epidaurusa (čuveno antičko pozorište), zatim odlazak do Nafpliona (primorskog mesta i stare grčke prestonice) i obilazak ostataka “zlatne” Agamemnonove Mikene sa Lavljom kapijom, kraljevskim grobovima i tzv. Atrejevom riznicom. Povratak u Atinu u kasnim popodnevnim satima. Slobodno veče ili mogućnost fakultativnog odlaska na grčko veče u jednu od taverni na Plaki. Provedite nezaboravno veče uz grčke specijalitete, sirtaki i grčki folklore. Noćenje.

5.dan 02.01.2018(utorak) ATINA – AKROPOLJ (fakultativno): Doručak. Napuštanje hotela i fakultativni odlazak u obilazak drevnog Akropolja. Slobodno vreme za šetnju, obilazak muzeja i šoping. Polazak za Beograd u posle podnevnim satima. Noćna vožnja preko Grčke i Makedonije …

6.dan 03.01.2018(sreda)BEOGRAD: Dolazak u mesto polaska u podnevnim časovima. Kraj programa

 CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI: 159 €

 CENA PAKET ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker, klima, audio / video oprema) na relacijama navedenim u programu,
 • smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u Atini u 1/2
 • obilaske prema programu (Atina – panorama grada),
 • troškove organizacije i vođstva puta,
 • usluge strucnog pratioca grupe tokom putovanja.

CENA PAKET ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • obaveznu boravišnu taksu u Atini, plaća se na recepciji hotela. Za boravak u hotelima sa 2*- 0,5€ po noći, po osobi;
 • za boravak u hotelima sa 3*- 1,5€ po noći, po osobi; za boravak u hotelima sa 4*- 3€ po noći, po osobi
 • ulaznice i fakultativne izlete
 • individualne troškove
 • putno zdravstveno osiguranje (samo za DRZAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE ILI ZA STRANE DRZAVLJANE SA TRAJNIM PREBIVALISTEM U SRBIJI –placanje u agenciji).

DOPLATE ZA POLASKE IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

 • SUBOTICA – doplata 25€ po osobi (povratna karta)
 • NOVI SAD – doplata 15€ po osobi (povratna karta)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

 • Pirej, Sunion (sa ulaznicom) – 30€
 • Peloponez (sa ulaznicama) – 45€
 • Grčko veče – 35€
 • Akropolj (sa ulaznicom) – 30€

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE PAKET ARANŽMANA

OPISI HOTELA:

Hotel Park 3* www.thepark.gr Hotel se nalazi u centru luke Pirej, na samo 13km od trga Omonia. Hotel odiše

toplom i prijateljskom atmosferom. Hotel ima restoran, bar, salu za sastanke, menjačnicu, mogućnost hemijskog čišćenja, mogućnost doktora na poziv, wi fi … Hotel ima 80 ukusno opremljenih soba koje poseduju tus/WC, SAT TV, fen za kosu, frižider, wi fi.

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.

Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta: www.inter-holidays.com

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici  inter-holidays.com
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

VIZE:

 • Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU
 • Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
 • Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM  KURSU BANKE  INTESA NA DAN UPLATE

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje: 50% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana.
 • Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express),
 • Kreditne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina, American Express (isti uslovi kao gotovina),
 • Čekovi građana: Mogućnost plaćanja na 3 rate bez kamate.
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Inter Holidays Group-a

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Agencija Organizator ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna viza za vlasnike novih biometijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Minsitarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA).

Organizator zadrava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene. Organizator ima pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel ne otvara zbog nedevoljne popunjenosti, pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije “EUROJET” uskljađeni sa YUTA standardom

Cenovnik  br. 1 od 01.11.2017.    Licenca Ministarstva Turizma OTP 179/2010 od 09.02.2010 godine.

Inter Holidays Group doo-ogranak Inter Holidays Travel Agency nastupa kao posrednik u prodaji

2017-11-03T11:38:12+00:00